Helena OLMEROVÁ (vdaná, 3 děti, 7 vnoučat)

Motto: „Dítě potřebuje nejvíce lásky tehdy, když si ji nejméně zaslouží.“

Vzdělání:

 • Střední zdravotní škola – obor pěstounka

 • Střední zdravotnická škola s maturitou

 • Institut pro další vzdělávání SZŠ v Brně

 • Masérský kurs – ukončeno „Osvědčením o kvalifikační zkoušce“

 • MZČR – registrovaná všeobecná zdravotní sestra

 • Rekvalifikační kurs odborné pedagogiky (ukončeno certifikátem)

 • XIII. Diplomový kurz Montessori pedagogiky, akreditace MŠMT

 • Senzomotorické cvičení, Arteterapie a artefiletika

 • Kurz Montessori terapie

 • Primární logopedická prevence – logopedický asistent

 • Kurz Hejného matematiky – Škola Hejného metody v předmatematické výchově

 • Kurz SFUMATO – splývavé čtení

 • Kurz Neuro-vývojové stimulace

Odborná praxe:

 • FN Motol –Praha – Chirurgické a resuscitační odd., operační sál, dětská sestra

 • OÚNZ Praha 10 – Obvodní – geriatrická sestra, chirurgická a ortopedická sestra

 • Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 10 – vrchní sestra

 • Úřad městské části Praha 15 – Sociální odbor – protidrogový koordinátor

 • Obvodní praktický lékař MUDr. Božena Vyhnálková – všeobecná zdravotní sestra

 • Lektor programu v Montessori školce Dolní Jirčany

 • Speciální předškolní zařízení KLUB PŘEDŠKOLÁČEK – jednatel, rozcvičování mluvidel, lektor programu M. Montessori

Hobby: logopedie (děti i dospělí), alternativní medicína, hra na zobcovou flétnu (začátečník), práce s dětmi, sport, cestování, četba, jazyky, zahrada, vaření.

Specializace v KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK: logopedická prevence, motorika mluvidel

Šárka VÍTOVCOVÁ (vdaná, 2 děti)

Vzdělání:

 • Střední zdravotnická škola s maturitou
 • Zertifikat Deutsch –Goethe Institut
 • XIV. Diplomový kurz Montessori pedagogiky
 • Pedagogická fakulta – Písnička v MŠ a na 1.stupni ZŠ (Učíme děti zpívat) – akreditovaný kurz MŠMT
 • VOŠ ČSTV – Trenér  II.třídy
 • Power Jóga  – Akademie – Jóga pro děti (Certifikát)
 • Lektor jógy pro dospělé II. a III. třídy (Česká asociace jógy)
 • Lektor dětské jógy
 • Kurz Neuro-vývojové stimulace
 • Kurz – pánevní dno
 • Jóga pro děti s vadným držením těla
 • Jóga pro školní děti (certifikovaný kurz)
 • Jóga pro lymfatický systém u dětí i dospělých

Odborná praxe:

 • 2 roky – zdravotní sestra – hrudní chirurgie odd. prof. Pafka FN Motol – sestra na standardním oddělení
 • 3 roky – zdravotní sestra – soukromá nemocnice s ambulancí Palas Athena, Praha 4, Hviezdoslavova 509
 • Sestra na operačním sálku, chirurgické a ortopedická ambulanci
 • 2 roky žila v Mnichově jako au-pair: kompletní péče o 3 děti ve věku 3, 8, 10 let
 • Speciální předškolní zařízení KLUB PŘEDŠKOLÁČEK – zástupce jednatele, lektor programu M. Montessori, cvičitelka dětské jógy
 • Pořádání příměstských táborů

Hobbyjóga všech směrů, vývoj dětské i dospělé duše, vzdělávací proces člověka, zdravé stravování, četba, smích, sport, rodina

Specializace v KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK: český jazyk, pohybová výchova

Šárka OLMEROVÁ (vdaná, 2 děti)

Vzdělání:

 • Integrovaná střední škola obchodní zakončená maturitní zkouškou

 • Rozvoj dětské tvořivosti (praktické návody – Pedagogická fakulta v Praze)

 • Pedagogický program a jeho evaluace v lesní MŠ

 • Společnost Montessori Praha 4 Modřany – Pohyb Montessori

 • Společnost Montessori Praha 4 Modřany – 1. stupeň – Praktický život

 • Společnost Montessori Praha 4 Modřany – 2. stupeň – Smyslová výchova

 • Orffovy hudební nástroje  – hudební výchova a zpěv

 • Ergonomie psaní, rozvoj grafomotoriky a kresby
 • Písničky v MŠ a na 1.stupni ZŠ (učíme děti zpívat)

Odborná praxe:

 • Pojišťovna Kooperativa – komunikace s klienty, uzavíraní smluv (pojištění)

 • Deliberty  – samostatné vedení módního butiku, řízení kolektivu podřízených

 • Příměstský tábor – asistent lektora

Hobby:  rodina, cyklistika, příroda, pěstování rostlin, cestování

Specializace v KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK: hudební výchova, grafomotorika, výtvarná výchova

Ing. Eva DODRVOVÁ (vdaná, 2 děti)

Vzdělání:

 • Slovenská technická univerzita – Inženýřství životního prostředí
 • Kurz Montessori pedagogiky MVDr. Eva Štarková – praktický život, smyslová výchova, kosmická výchova, geometrie, aritmetika, geografie, zoologie, botanika, mateřský jazyk a montessori filozofie
 • Společnost Montessori Praha 4 Modřany – English under six
 • Kurz Hejného matematiky – Škola Hejného metody v předmatematické výchově
 • Kurz Neuro-vývojové stimulace

Odborná praxe:

 • Zara – vedoucí pokladny, asistentka prodeje
 • Komerční banka – bankovní poradce
 • K+B Expert s.r.o. – koordinátor marketingu, správa financí
 • Správa e-shopu
 • Příměstský tábor – asistent lektora

Hobby:  příroda, rodina, děti, četba, jízda na kole, jóga, jazyky

Specializace v KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK: anglická komunikace, matematika

Petra PATKOVÁ (zadaná, 1 dítě)

Vzdělání:

 • Učňovská škola – obor kuchař
 • Kurz Neuro-vývojové stimulace

Odborná praxe:

 • Pizzerie Jesenice – kuchařka
 • Restaurace u Klokana, Restaurace Jirčany a Restaurace u Suchánků – servírka
 • MŠ a ZŠ Bílá 6/1 Praha a Školní jídelna Vinohradská  54 Praha – kuchařka

Hobby:  vaření (především příprava studené kuchyně s prvky zdravé výživy), sport, jóga, kolečkové brusle, kolo

Specializace v KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK:  asistentka lektora, výroba a příprava vzdělávacích pomůcek, úsek stravování, udržování čistého a připraveného prostředí KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK