Rodiče si můžou vybrat ze dvou režimů docházky

  • zkrácená docházka:   8:00 hodin – 13:00 hodin
  • celodenní docházka:  8:00 hodin – 16:00 hodin

Změna nástupu /odchodu/ do KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK je možná dle vzájemné dohody. Převzetí dětí zákonným zástupcem nebo oprávněnou osobou probíhá v čase do 16.15, resp. u zkrácené docházky do 13.15 hodin. 

DENNÍ REŽIM DĚTÍ V NAŠEM KLUBU

DOPOLEDNÍ PROGRAM

8.00 – 8.30     příchod do klubu

8.00 – 9.00     volnočasová činnost dle volby dítěte v připraveném prostředí – práce s pomůckami, výtvarná činnost, péče o vlastní osobu a okolí

9.00 – 9.30     odborná výuka nebo možnost intenzivní výuky v kroužku v malém počtu dětí (Jógové hýbánky, Anglický klubík, Hrátky s tužkou – víc info v záložce Kroužky)

9.30 – 10.00    svačina, příprava k obědu (prostírání, stolování)

10.00 – 11.00    výuka na elipse, ve čtvrtek výuka hudební výchovy s externí lektorkou

11.00 – 11.15       příprava dětí na pobyt venku – výuka oblékání

11.15 – 12.15        pobyt na zahradě, vycházka po okolí

12.15 – 12.45      oběd s možností hygieny dutiny ustní

12.45 – 13.00     příprava dětí se zkrácenou docházkou na odchod domů

13.00 – 13.15     odchod dětí domů (u zkrácené docházky)

ODPOLEDNÍ PROGRAM

13.00 – 13.45     relax dětí – čtení lektorem (české i anglické knihy), rozvíjení čtenářských dovedností (kritické myšlení)

13.45 – 14.30     

děti do 5 let – relax dle volby pomůcky (praktický život, předmatematické a matematické pomůcky MUDr. M. Montessori a prof. Hejného, kosmická výchova, smyslová výchova)

děti od 5 let – odpolední výuka (český jazyk, anglický jazyk, matematika, grafomotorika,  motorika mluvidel, pracovní listy)

14.30 – 15.00    zařazení knih do knihovny, dokončení práce s pomůckami, psychomotorické pomůcky, didaktické hry české i anglické, motorika mluvidel

15.00 – 15.30    svačina

15.30 – 15.45     vyhodnocení prožitého dne

15.45 – 16.00     příprava dětí na odchod domů, volnočasová aktivita na zahradě KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK

16.00 – 16.15      odchod dětí domů a ukončení provozu KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK