KLUB PŘEDŠKOLÁČEK je klub rodinného typu, který je zaměřen na:

 • individuální přístup lektora při adaptaci dítěte v klubu
 • náuka k sebeobsluze, odpovědnosti, sebekontrole, soběstačnosti (výuka na „elipse“)
 • uvědomení si svého JÁ – vazba na sociální vztahy
 • jazykovou výchovu, prevenci poruch výslovnosti, logopedické cvičení, gymnastiku mluvidel
 • SFUMATO (splývavé čtení) – čtení s porozuměním. Při této technice čtení se podporují veškeré dílčí funkce, které se na procesu čtení podílejí (zrak, sluch, řeč). Metodika a výroba „SFUMATO“ pomůcek dle potřeby a zájmu dítěte.
 • dětskou jógu a sportovní výchovu
 • relaxační cvičení
 • neuro-vývojovou stimulaci
 • hudební výchovu (dětské hudební nástroje)
 • anglickou konverzaci
 • grafomotorickou přípravu – rozvíjení hrubé a jemné motoriky, souhra ruky a oka
 • výtvarnou výchovu
 • předmatematickou a matematickou přípravu dětí s pomůckami dle MURr. Marie Montessori a dle prof. Hejného 
 • pobyt v přírodě (zahrada, naše okolí)
 • malý kolektiv dětí – individuální přístup lektora