Naše děti mají možnost navštěvovat vzdělávací kroužky: Dětské jógové hýbánky, Hrátky s tužkou (grafomotorický kroužek) a Anglický klubík. Vzdělávací kroužky probíhají v dopoledních hodinách a v malém počtu dětí. Grafomotorický kroužek Hrátky s tužkou se koná dle docházky dítěte a ostatní kroužky probíhají 2x týdně – jóga úterý a pátek, angličtina pondělí a středa. Ve čtvrtek nás navštěvuje externí lektorka Jana Rolincová, se kterou, za asistenci našich lektorů, mají všechny děti odborní výuku Hudební výchovy.

 

DĚTSKÉ JÓGOVÉ HÝBÁNKY

Díky józe získá tělo a duše větší pružnost, pohyblivost, pevné svaly, správné držení těla, zlepšuje koordinaci a smysl pro rovnováhu, ale i  snímá pocit stresu a napětí. Učí koncentraci a vnitřní disciplíně. Jógové polohy vycházejí z přirozených pohybů nejrůznejších zvířat z přírody. Ta právě obdařila děti zvědavosti, barvivostí, představivostí, díky níž dokáží s nadšením napodobovat. Instinkt je přitahuje k pohybovým aktivitám, které jsou nejpřirozenější. 

Jógou děti provází zkušená lektorka jógy pro děti i dospělé Šárka Vítovcová (lektorka KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK). Pohybové jógové hýbánky zapojí do činnosti celé tělo i duši. Děti se naučí správně dýchat, správně cítit a držet vlastní tělo pomocí jógových pozic. U dětí se zvýší ohebnost a probudí se vnitřní a fyzická síla. Zpívají se mantry, naslouchá se zvukům tibetských chrámomvých mís, děti se uči pracovat s emocemi a relaxovat. Zároveň jsou do každé hodiny citlivě a tematicky vloženy prvky logopedické prevence (uvolnění mluvidel) a grafomotoriky (uvolnění ramene, lokte, ruky,..). Jedná se o určitou formu hravě pojatého pohybového cvičení s prvky jógy. To vše prostřednictvím různých her a říkanek. Jestliže Vaše dítě již vykonáva jinou sportovní aktivitu, je jóga ideální kompenzaci pro namáhané svaly.  

ANGLICKÝ KLUBÍK – ENGLISH CLUB

Výuku anglického jazyka s prvky Montessori pedagogiky a cílenou konverzací v angličtině si děti procvičí s lektorkou KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK Evou Dodrvovou. Děti objevují tento jazyk zábavnou formou, což je důležité pro trvalé osvojení cizího jazyka. Na hodinách se hrají různé hry, učí říkačky i písničky. Součástí je i dramatizace a výtvarní činnost. Děti rády pracují s anglickými knihami, ke kterým se následně o poledním klidu vrací.

HRÁTKY S TUŽKOU

Nový kroužek pro děti, ve kterém se děti budou věnovat rozvoju grafomotoriky. Dětem se bude věnovat lektorka KLUBU PŘEDŠKOLÁČEK Šárka Olmerová. V grafomotorickém kroužku bude dítě individuálně připravováno nejen na tzv. správný úchop tužky. Psaní je náročná a vysoce specifická psychomotorická činnost a k jejímu zvládnutí dítě potřebuje získat řadu schopností, dovedností (jemná a hrubá motorika), zkušeností a návyků (způsob sezení, úchop psacího náčiní, uvolnění a postavení ruky při kreslení či psaní). Nerozvinutá grafomotorika a obtíže v grafomotorických dovednostech bývají důvodem pro odklad školní docházky, protože nedostatky v rozvoji grafomotoriky by mohly předznamenat potíže při nácviku psaní.